Hur kan jag betala min hyra?


Autogiro - smidigt sätt att betala om du inte har dator

Smidigt är det att betala hyran via autogiro. Hyran dras då varje månad automatiskt från ditt bank- eller personkonto. Du får även en hyresavi så att du kan kontrollera belopp och dag när hyran dras från ditt konto.

 

Internet - kom ihåg OCR-numret

Du kan också betala hyran på Internet, via det postgiro eller bankgiro som finns angivet på hyresavin. Längst ner till vänster på respektive avi finns ett så kallat OCR-nummer. Detta måste du alltid ange när du betalar via Internet, annars blir det svårt att identifiera vem betalningen kommer från. Observera att varje månads avi har ett eget specifikt OCR-nummer.

 

Posta eller betala över disk - använd det förtryckta inbetalningskortet

När du skickar in betalningen per post eller betalar över disk på ett bankkontor, är det enklast att använda det förtryckta inbetalningskortet. Har du inte detta till hands måste du på inbetalningen ange lägenhetsnummer eller personnummer samt namn och den adress hyran avser för att betalningen ska komma rätt.

 

Försenad hyra ger konsekvenser

Hyran ska, som alla andra räkningar, givetvis betalas i tid och enligt hyreslagen ska hyran betalas "senast sista vardagen före början av varje månad". Med andra ord ska hyran betalas i förskott.

Obetalade hyror överlämnas konsekvent till kronofogden, vilket orsakar dig merkostnader samt registrering i gäldenärsregister. Skulle du vid upprepade tillfällen inkomma med hyran för sent riskerar du att bli uppsagd från lägenheten.

 

Skyldig att alltid betala

Det är ditt ansvar att betala hyran varje månad. Saknar du hyresavi, måste du betala hyran ändå. Hör av dig till din hyresvärd om du har några frågor.

 

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011