Norregård

Norregård består av en liten kär husgrupp om sex hyreslägenheter i två äldre radhuslängor med ekonomibyggnader. Detta ligger beläget nordöst om Landskronas nya station mellan Västkustbanan och motorvägen.
Som tidigare ingick i Svalöf Weibull AB markförvärv.

Inom Svalöf Weibull - nyttjades Norregård som tjänstebostäder inom Weibulls personal.

Vi förvaltar idag bostäder och lokaler på nedanstående adresser:
Nyhemsvägen 100


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011