Uthyrning i andra hand

Om du hyr ut din hyreslägenhet i andra hand utan hyresvärdens medgivande kan du bli vräkt.

Innan du hyr ut lägenheten måste du såldes fråga hyresvärden om tillstånd. Vill inte hyresvärden ge dig tillstånd till att hyra ut lägenheten i andra hand kan du gå till hyresnämnden. Hyresnämnden prövar om du har beaktansvärda skäl för att hyra ut lägenheten i andra hand. Som beaktansvärda skäl räknas exempelvis arbete eller studier på annan ort, rekreation under viss tid efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse.

Ansvar för lägenheten

När du hyr ut din lägenhet i andra hand räknas du som hyresvärd. Det finns såldes inget hyres förhållande mellan andrahandshyresgästen och den ursprungliga hyresvärden. Som förstahandshyresgäst har du alltså fortfarande ansvar för lägenheten gentemot hyresvärden.

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011