Mitt klimat i min lägenhet...

Varmt och skönt utan att slösa…
I likhet med andra bostadsföretag har vi ett ansvar för att energiförbrukningen hålls på en rimlig nivå. 
Biskopen AB har därför beslutat att hålla 20-21grader i samtliga lägenheter. Det är den värmekomfort som ingår i hyran.
De boende tycker också det är mycket viktigt att hushålla med energi. Svaren i vår hyresgästenkät bekräftar detta.

Ventilation
Genom att ha rätt inställd ventilation i din lägenhet får du det bästa inomhusklimatet. En felaktigt inställd ventilation kan bland annat orsaka onödigt drag i lägenheten. Tänk på att aldrig täppa igen ventiler då detta orsakar obalans i ventilationen.
För dig som bor i självdrags hus är detta extra viktigt.

Värme
Temperaturen ska ligga på ca 20-21 grader i lägenheterna. Men alla upplever värmen på olika sätt. Om exempelvis elementen är kalla upplever en del att det är kallt även om det är 20-21 grader i lägenheten. Att elementen är kalla, och man har rätt inomhustemperatur är ett tecken på att termostaten fungerar.

När sätts värmen på i husen?
Många boende frågar vilket datum vi slår på värmen. Förr i tiden slogs värmen på manuellt vid ett visst datum. Men idag sker detta med automatik, så när det blir kallare ute går värmen på. Ju kallare det är ute, desto varmare vatten går ut i elementen.

Varför är elementet kallt ibland?
På elementet sitter en termostatventil som känner av temperaturen i lägenheten. När termostaten känner av att det är 20-21 grader i rummet stänger den av vattenflödet som går genom elementet. Det är därför som man ibland kan känna att element är kallt trots att det är minusgrader ute. När sedan temperaturen i rummet sjunker under 20 grader så öppnar termostaten igen. På så sätt hålls en jämn temperatur inne.

När vädret slår om…
På hösten när vädret slår om och det blir svalare ute känns det ibland lite ruggigt inne. 
Elementen är bara ljumma och man fryser. Då är det viktigt att titta på termometern. 
Är rumstemperaturen 21 grader är faktiskt allt som det ska. Man får ta på sig en kofta extra om man fryser.

Viktigt att vädra rätt…
Vädra kort och effektivt, gärna med tvärdrag. Vi har inte råd att elda för kråkorna och låta fönstren stå på glänt hela dagen. Kalluften från ett fönster som står på glänt påverkar termostatventilen.
Denna släpper då fram mer varmvatten till elementen utan att det blir ett dugg varmare i lägenheten.

Låt luften cirkulera…
För att termostatventilen ska fungera bra behövs det fri luftcirkulation runt den. Därför bör man inte 
placera soffor eller hänga tunga gardiner nära termostatventilen eller framför elementen.

Om Du har mindre än 20-21 grader…
Om rumstemperaturen däremot skulle understiga 21 grader kan något fel ha uppstått. 
Då ska du kontakta vår felanmälan i vanlig ordning.

Samtliga av våra fastigheter är OVK-besiktigade och godkända.
OVK= obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader FT-vent 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader F-vent 6 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader S-vent 9 år 
FT = Från- och tilluftsventilation
F = Frånluftsventilation 
S = Självdrag

Lufttemperatur
Risk för olägenhet för människors hälsa anses föreligga om  temperaturen i bostaden är lägre än +18oC eller högre än +26o
(under vinterhalvåret). På sommaren kan man ibland få acceptera att temperaturen är upp till +28oC inomhus. I barnlokaler, 
ålderdomshem och liknande lokaler bör temperaturen vara minst +20oC. 

Luftfuktighet
I en bostad bör den relativa fuktigheten vara 30-60% vid normal lufttemperatur.  Människan har en begränsad förmåga att känna variationer av luftfuktigheten  (relativ fuktighet). Skillnader på 10-20% är knappt kännbara. För att minska kvalstertillväxt bör den relativa fuktigheten inte överstiga 45 %,  vilket förutsätter att ventilationen är bra.

Tips!! För god ventilation
Att vädra sin lägenhet är inga problem bara man gör på rätt sätt.
Om man vill förstärka ventilationen under matlagning eller när man  duschar/ badar bör man öppna ett fönster på motsatta sidan i lägenheten. Om man istället öppnar ett fönster i köket eller badrummet  kommer matoset eller vattenångan att pressas ut i övriga delar  av lägenheten. Normal vädring kan inte störa ventilationen för övriga hyresgäster så länge ytterdörren och fönster i trapphuset hålls stängda.

Ett öppet fönster
I trapphuset kan skapa en så kallad skorstens effekt. Det innebär att luft från de nedre lägenheterna i huset, via brevinkasten, tar sig upp och in i de övre lägenheterna. Det samma händer om ventilerna i lägenheten stängs från tilluft, det sugs då in i genom brevinkastet.

Några åtgärder för god ventilation
Se till att spaltventiler öppningar in i lägenheten (tillufts don). Ventiler i badrum och klädkammare är fast inställda och ska ej justeras.  Tvätta filtret i köks kåpan/ fläkten med diskmedel och torka samtidigt ren kåpan/fläkten invändigt. Hur ofta man bör tvätta filtret beror på hur flitigt spisen används. Kontrollera att kåpan/fläkten fungerar som det ska .Plocka  ned och diska ventilerna i badrum, gäst wc 
och klädkammare en gång om året minst.

Kontakta Biskopen Fastighets AB om:

  • Filtret i fläkten är utslitet 

  • Tätningslister till lägenhetsdörren eller fönstren är trasiga

Värt att veta:

  • Att kyl och frys bör städas bakom så luften lätt kan komma åt och kyla

  • Frosta också  av regelbundet ,det ger en jämn temperatur och spar ström

  • Håll rent i  fläkt och ventiler.

Släpp ut fukten ur badrummet.
Att det ofta är vått och fuktigt i ett badrum är naturligt. Men det kan bli för mycket av det goda. Och då blir det fuktskador. För att undvika att det blir fuktskador i badrummet är det viktigt med bra ventilation. Man kan installera en fläkt som suger ut den fuktiga luften. Men det kostar en del. Det enklaste och billigaste sättet är att låta badrumsdörren stå öppen. Gör det gärna till en vana att lämna dörren öppen när ingen använder badrummet


Det är viktigt att hyresgäst som hyr lokal eller bostad hjälper oss och rapporterar misstänkt fel så snart som möjligt.
Vi vill ha sunda hus och bevara vårt goda renommé.

 

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011