B I L L E B E R G A
Billeberga ligger i det sydvästra hörnet av Svalövs kommun, ca 7km från Svalöv.
Billeberga omnämns första gången i skriftliga källor på 1300-talet som Billeberghe, men kungsgravar i närheten och arkeologiska fynd visar på att platsen har haft en fast befolkning sedan bronsåldern. De senaste 60årens intensiva moderna jordbruk har dock förstört mycket av möjligheterna till att ytterliggare undersöka områdets äldre historia.
Under slutfasen av Skånska kriget blev trakten kring Rönneberga hemsökt av den svenska armén som såg närheten till Landskrona fästning och den danska arméns läger där som ett hot mot segern. Därför kom alla gårdar och skördar att brännas och den befolkning som inte på eget bevåg flytt att tagas av daga. Så kommer det sig att det inte finns någon bebyggelse på området som är äldre än 1699.
Under 1900-talet var Billeberga något av ett centrum för handelsträdgårdar och kunde under 1970-talet räkna inte mindre än fem större kommersiella sådana. Idag finns det dock endast två kvar.

Billeberga har hamnat tre gånger på den svenska kartan. Första gången var slaget vid Landskrona den 14 juli 1677. Andra gången var 1976 när Billebergas trädgårdsmästare Carl Johan Ahl drog BT Kemi inför rätta för de gifter som de hade släppt ut i Braån, som Ahl hämtar vatten från. Tredje gången var när Brandsta City Släckers sjöng Billeberga rap 1996.
Strax utanför Billeberga har ett monument rests som ett minne över det sista stora slaget den 14 juli 1677. Ang det dansk-svenska uppgörelsen.

En av Carl von Linnés lärljungar var född och uppvuxen i byn som son till prästen där och tog sig som vuxen efternamnet Billberg. Denne Gustaf Johan Billberg (f1772) fick sedermera en blomma uppkallad efter sig; Hypophloeinae Billberg.

Billeberga kyrka är en kyrkobyggnad i Billeberga-Sireköpinge församling, Lunds stift. Den ligger i byn Billeberga. Kyrkan börjades byggas 1861 och invigdes 1 januari 1862 av biskop Johan Henrik Thomander. Nuvarande kyrkobyggnad förgicks av en medeltida kyrka i romansk stil som låg en bit bort åt väster.
Kyrkan av sten med torn och tresidigt kor stod färdig 1862 efter F.W Scholanders ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka. Efter en eldsvåda 1915 återuppbyggdes den efter förslag av Theodor Wåhlin.
En ödekyrkogård med platsen för Billebergas medeltida kyrka är bevarad.

källla: wikipedia, nationalencyklopedin, Svalövs Kommun

K o m m u n i k a t i o n e r :
Billeberga är ett trivsamt litet stationssamhälle med knappt 1.000 invånare. Tillsammans med Teckomatorp ligger det längst söderut i kommunen. Från Billeberga är det 9km till Svalöv, 12km till Landskrona, 32km till Lund och 35km till Helsingborg.
Billeberga har pågatågstrafik på sträckan Malmö-Helsingborg. De är med andra ord lätt att ta sig kors och tvärs genom landskapet.
Den kommunala service finns i Billeberga är skola, barnomsorg och bibliotek.

T ä t o r t e r :
Svalöv, Teckomatorp, Kågeröd, Röstånga, Tågarp

F ö r s a m l i n g a r :
Billeberga, Kågeröd-Röstånga, Teckomatorp, Svalövsbygden

 


 V i   f ö r v a l t a r . . .
 
 
Årupsvägen 14

 

Vinkelvägen 2

 

 

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011