Inbrott

Hyresgästen ansvarar själv för inbrottsskydd såsom skalskydd, lås och försäkringar. Inbrottsskyddet bör anpassas till verksamheten som bedrivs i lokalen.

Tänk på att hyresgästen är kostnadsansvarig för skador som uppstår i lokalen vid inbrott!

Vid inbrott i lokalen skall du först kontakta Polisen (telefon 114 14) och sedan omedelbart underrätta Biskopen Fastighets AB. Det är viktigt för oss att våra hyresgäster känner sig trygga, därför vill vi få information vad som händer och inträffar i våra fastigheter för att kunna öka säkerheten.

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011