Med Kasernplan som en knutpunkt, med direkt närhet till city. Är kontorsläget idealiskt. Gott om parkeringar är det smidigt för anställda och besökare att ta sig till och från området.
Vare sig man bor i Landskrona eller är långväga besökare, är det enkelt att hitta till Kasernplan.
Kollektivtrafiken är bra i området. Och trots det ligger mitt i city finns det goda parkeringsmöjligheter nästan i direkt anslutning till fastigheten.
Inom promenadavstånd finns också ett flertal restauranger och annan service som till exempel banker och shopping.

För många år sedan långt innan 1750-talet, när Landskrona var en militärstad, var Kasernplan det ställe där militärerna bodde och övade uppställningar.
På Kasernplan fanns också sjukhus, gymnastiksal och stall för hästarna. Byggnaderna låg runt planen som ett U. Man satte staket runt området. Människorna i Landskrona tittade gärna på uppställningarna och vaktavlösningen.

Men idag har dock platsen fått lite utav sin ursprungliga utformning tillbaka.
Kasernplan och "blomstergatan" är ett väldigt uppskattat inslag i stadsmiljön - "blomstergatan" med sina perennplanteringar och de gröna inslagen som angränsar till Slottsparken...