Vill du befinna dig i närheten till genomfartsleder och tillgång till motorvägsanslutningar är detta värt att se. Vårt lokal utbud här innehåller framför allt verkstad, lager, ateljér och kontorslandskap. Samtliga lokaler har egen entré och många av dem har även en egen liten uteplats att kunna tillgå i anslutning till lokalen.

Det östra industriområdet är en sammanslagen del med Örja industriområde och är beläget sydöst om Landskrona. Den omfattande landareal som Väster och Öster
industriområde idag tar upp är inte fullt utnyttjad och kan på lång sikt komma att omstruktureras. Nu har kommunen även handlat upp ytterligare mark öster om den nya stationen där det kommer att bebyggas som en ny utbyggnadsetapp i stadens historia.

Det finns flera infarter till industriområdet som gör området lätt tillgängligt både ifrån motorvägsanslutningar som från Landskrona centrum.

När staden upphörde att vara en fästning 1805 kunde ny exploateringar ske utanför stadsgränserna. Industrin växte då i de södra och östra delarna av Landskrona.
Vissa utav fastigheterna inom området kan ibland se oanvänt ut även om merparten är uppköpta. Men ofta tar det tid inom de kommersiella fastigheterna innan fastigheten kan nyttjas till vad den är avsedd för.