Varvsudden, ett område med gamla industri anor. Här finns en bred variation av företag och verksamheter i ett område som håller på att expandera. I våra fastigheter här hittar ni verkstad, lager och kontorslokaler.

Det finns flera infarter till industriområdet som gör området lätt tillgängligt både ifrån motorvägsanslutningar som från Landskrona centrum.
De stora transportvägarna i området är Österleden och Varvsvägen som går västöstlig riktning. Varvsvägen knyter även an till stadskärnan via Österleden. Österleden är Landskronas mest betydande infartsled. Båda vägarna ansluter till E6:an längre österut.
De flesta utav vägarna som finns i området är dimensionerade för tung transport och miljön är inte avsedd för fotgängare. Dock finns det ett par större öppna grönytor i området. Så det blir en liten grönklick bland industrifastigheterna.

Varvsudds området kommer alltid att bevaras och skall kunna fortsätta exakt som i nuläget. Området är inte bara en stor inkomstkälla utan en stor ikon för Landskronas välfärd.

Väster industriområde är de verksamhetsområdet som är beläget direkt söder om Landskrona centrum, det ända som skiljer områdena åt är bangårdsområdet.
Det finns även beläget ett mindre område med kolonier och en mindre småbåtshamn; Lundåkrahamnen.

Landskrona verksamheter har blivit mer inriktad på kunskap och service snarare än tillverkningsindustri som många andra städer runt om i landet.

När staden upphörde att vara en fästning 1805 kunde ny exploateringar ske utanför stadsgränserna. Industrin växte då i de södra och östra delarna av Landskrona.
Då många utav landets hamnområde ligger på utfylld mark, är inte Landskrona hamn och industriområde något undantag. Området har fyllts upp efterhand då varvet och hamnen har varit i behov att modernisera och utveckla.

Vissa utav fastigheterna inom området kan ibland se oanvänt ut även om merparten är uppköpta. Men ofta tar det tid inom de kommersiella fastigheterna innan fastigheten kan nyttjas till vad den är avsedd för.

källa: Landskrona Kommun och BTH Christoffer Lindskov