Dessa lokaler fyller verkligen sin funktion. Ett strategiskt läge för både kontor, butik och salong lokaler. Lätt att ta sig till Väster. Området ligger inte längre än en kort promenad från stadens evenemangsstråk. Tack vare att stadens stora genomfartsled passerar precis intill en utav dessa fastigheter, är det lätt för folk att hitta. Man kan enkelt undvika trafiken genom staden med att ta farlederna på västra sidan istället, bra förbindelse med till exempel motorvägs av-/påfart.
Kommunen satsar också just nu på att göra Albanoparken till en grön trevlig oas, med bland annat härliga gång- och cykelvägar....

Egna hem ligger i norra delen av centrala Landskrona.
Utbyggnaden av Egna hem skedde i tre olika etapper från 1910- till 1930-talet.
Till en början är husen små men fram på 1920-talet blev villorna allt större. Byggnaderna fick en enhetlig utformning med kalkputs, branta takfall och ljus färgsättning. Området kompletterades under 1930-talet med radhus. Utmärkande för området är de väl tilltagna trädgårdar, vilket var typiskt för egnahemsområdena. Utbyggnaden av Egna hem tillkom på initiativ av stadens ledning med dåvarande stadsarkitekten Frans Ekelund i spetsen.

Trädgårdsstad och trädkampanj...
Frans Ekelund tog tidigt till sig de tankar som formulerats på 1890-talet om den så kallade Trädgårdsstaden. Landskrona startade på hösten 2006 en kampanj som ger alla, en möjlighet att få plantera ett träd i staden. Landskrona är en stad som vill växa - på många sätt.