SNABBFAKTA
lokaltyp:
industri, kontor, ateljé, lager, verkstad och hantverk
område: Örja industriområde
kommun: Landskrona
byggår:
1979 Gubbhögsgatan 18
2000 Gubbhögsgatan 20
tillbyggnads år:
2003 Gubbhögsgatan 20
adress:
Gubbhögsgatan 18
Gubbhögsgatan 20