Billeberga-Svalöv

Billeberga-Svalöv

Område och adresser

Vinkelvägen 2Årupsvägen 14A-F

Billeberga

Billeberga är en idyllisk liten by med historiska anor i södra delen av Svalövs Kommun. Här erbjuds goda möjligheter till boende i en livsmiljö med lantlig prägel, närhet till skola och pågatågstation. Detta är en ort med stora framtidsmöjligheter.
Goda kommunikationer som pågatåg, bussförbindelse, ett utmärkt läge vid väg 17 och närhet till E6:an. Även en gång- och cykelväg längs gamla banvallen finns som strecker sig ända in till Landskrona.

En liten härlig by i det vackra, öppna skånska landskapet. Småskalig bebyggelsestruktur och friliggande bostadshus utmed infartsvägarna till kyrkan mitt i byn. Bebyggelsen öppnas av hag- och åkermark som finns ända in mot
byns centrala delar. Braån slingrar sig genom den dalgång utmed vilken byn har utvecklats.

Härligt stora villor med stora gröna trädgårdar finner man mellan kyrkan och järnvägsstationen.
Eftersom stationen var den första i trakten (år1865) sökte sig mycket folk från ett ganska stort område hit.

Dock expanderade inte byn runt stationshuset utan istället kring den lilla medeltidsinspirerande kyrkan, byggd 1910. Kyrkan ligger fortfarande mitt i byn och bidrar till dess gröna småskaliga karaktär.

Gatumiljön i byn är karakteriserade av småskalighet och mycket grönska. Det mörka Helsingborgsteglet är vanligast att se i byn, men man finner även ljust tegel och husfasader som är putsade i ljusare nyanser.
I sydvästra delen av byn finns ett större område med modernare villabebyggelse och några radhus.