Uthyrning i 2:hand

Enligt hyreslagen får du inte överlåta hyresrätten till din lokal utan hyresvärdens samtycke. Om du helt eller till väsentlig del bedriver handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet i din lokal kan du ha rätt att överlåta hyresrätten till lokalen till den som ska överta din verksamhet. Kontakta Biskopen Fastighets AB för mer information.

Om du hyr ut din lokal i andra hand utan hyresvärdens medgivande kan du bli värkt. Den som står skriven på hyreskontrakten har alltid ansvar för lokalen gentemot hyresvärden.

 

 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011