Elen i min lägenhet...

Elapparater
När du skaffar nya elapparater framför allt utomlands, är det viktigt att se till att de är godkända för vårt svenska elsystem. I våtrum och kök måste apparaterna anslutas till jordade uttag. Vissa maskiner, som exempelvis diskmaskiner, får endast anslutas av behörig fackman.

Kolla säkringen...
Om en lampa eller elapparat slutat fungera, kontrollera alltid säkringarna först. I nyare bostäder är säkringen en strömbrytare som du enkelt kan slå av och på.
i de fall säkringen skruvas loss och ibland behöver bytas, tänk på följande: Stäng först av den apparat/lampa som kan vara felaktig och dra om möjligt ur kontakten. Sätt i rätt typ av säkring. Det är bra att alltid ha extrasäkringar hemma!

Tips!
Lägg en ficklampa eller en tändsticksask och ett stearinljus i proppskåpet så famlar du aldrig i mörker.

 

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011