Marieholm

Marieholm

Område och adresser

Storgatan 23Storgatan 27A-C
Storgatan 31A-C
Storgatan 29A-C

Marieholmsgården

Gården köptes 1805 av kronolänsman F J Holm, född 1764 och då uppfördes första delen av de nuvarande byggnaderna. Brukningsenheten hade uppkommit vid enskiftet 1804-1806. Holm hade en hustru Maria som fick ge namn till gården. Med lite omskrivning blir det Marieholmsgården. Av dödsboet efter Holm köpte Peder Julius Wintheer 1858 gården. Peder var född 1815 i Köpenhamn och flyttade till Sverige och Ask församling 1847. På Marieholmsgården blev han känd som det ”rykande lokomotivet”, det var när han  gick på övervåningen och rökte sin pipa. Vid denna tid lämnade han också jord till järnvägen  Eslöv – Landskrona, som byggdes intill gården och invigdes år 1865. 1866 sålde man gården och flyttade till Ellinge 8:14 i V.Sallerup, en arrendegård till Ellinge gods. I barnaskaran på 8 föddes 1859 sonen Edvard som senare skulle återkomma till gården. På 1870-talet förvärvades gården av Marieholms förste industriidkare Magnus Sundelius och hans hustru Bengta, som byggde om gården. Till gården hörde mycket mark. Stora delar av samhället Marieholm ligger på mark som en gång tillhörde gården. På 1930-talet första hälft installerade en reaktionsfri djurbesättning på gården och det såldes mjölk från egen butik. De första åren på 1950-talet var kommunalkontoret inrymt i mangårdsbyggnaden. Idag är det lägenheter i fastigheten med tillbyggda annex av 1-plans mark-lägenhet.

Källa: Marieholmsbyalag – Rustan Ligander, Sven Månsson, Börje Gustavsson